צילום כריכת ספר תנ"ך

כיצד מצטטים מן התנ"ך?

לשוננו לעם מב, ב (תשנ"א), עמ' 57–61

לקריאת המאמר

הבא לכתוב פסקה, מאמר או ספר, ונזקק לצטט פסוק מן התנ"ך, כיצד יצטט? הפסוק נתון לנו במקרא בכתיב מיוחד, ומלווה בניקוד, בטעמים, במתגים ובמקפים. במה מכל זה יש להתחשב?