מונחי הנדסה

ארבעוןאַרְבָּעוֹן – tetrahedron
טֶטְרָהֶדְרוֹן; פאון בעל ארבע פאות שכל אחת מהן היא משולש (פירמידה משולשת).


גִּזְרָה – גזרה
סקטור; חלק של עיגול שגבולותיו הם שני רדיוסים של העיגול וקשת המעגל שביניהם.


גלילגָּלִיל – cylinder
צילינדר; גוף ששני בסיסיו הם עיגולים חופפים המקבילים זה לזה.

 


חרוטחָרוּט – cone
קונוס; גוף שבסיסו עיגול וראשו הוא קדקוד המצוי בקו אנכי ממרכז העיגול.


מצולעמְצֻלָּע – polygon
פוליגון; שטח שגבולותיו הן לפחות שלוש צלעות, כגון משולש, מרובע, מחומש.


משובעמְשֻׁבָּע – heptagon
הֶפְּטָגוֹן; מצולע בן שבע צלעות.

 


משושהמְשֻׁשֶּׁה – hexagon
הֶקְסָגוֹן; מצולע בן שש צלעות.

 


מתומןמְתֻמָּן – octagon
אוֹקְטָגוֹן; מצולע בן שמונה צלעות. שמו נגזר מן המילה תְּמָנְיָא – המקבילה הארמית למילה שמונה.


עשרימוןעֶשְׂרִימוֹן – icosahedron
אִיקוֹזָהֶדְרוֹן; פאון משוכלל בעל עשרים פאות שכל אחת מהן היא משולש שווה־צלעות. (המונח אינו כלול במונחי האקדמיה).


פֵּאוֹן – polyhedron
פּוֹלִיהֶדְרוֹן; גוף תלת־ממדי שפאותיו הן מצולעים.


קֶטַע, מִקְטָע – segment
סֶגְמֵנְט; קטע הוא חלק של קו, ואילו מקטע הוא חלק של שטח או של גוף.


תילותתִּלּוּת – triangulation
טְרִיאַנְגּוּלַצְיָה; חלוקה של משטח למשולשים. התילות משמש גם למדידת שטח. תילות – מן המילה תְּלָת (=שלוש).


תמניוןתְּמַנְיוֹן – octahedron
אוֹקְטָהֶדְרוֹן; פאון בעל שמונה פאות הבנוי משתי פירמידות המחוברות זו לזו בבסיסיהן.


תריסרוןתְּרֵיסָרוֹן – dodecahedron
דּוֹדֵקָהֶדְרוֹן; פאון משוכלל בעל תריסר (שתים עשרה) פאות, שכל אחת מהן היא מחומש משוכלל.