הוועדה למונחי רפואה מחפשת חלופה עברית חדשה לדמנצייה