איור של סינדרלה מחזיקה את נעל הזכוכית והכיתוב: אופורטוניזם? הזדמננות!

חלופה עברית לאופורטוניזם

תשע"ג, 2013

המונח אופורטוניזם נדון לא מכבר בוועדה למילים בשימוש כללי, אך הוועדה לא הצליחה למצוא מונח מוסכם.

במילה אופורטוניזם משתמשים לתיאור התנהגות שיש בה ניצול הזדמנויות לשם תועלת אישית או התנהגות המותאמת לנסיבות העכשוויות – ללא התחשבות בעקרונות ובערכים. האופורטוניסט יפעל ויקבל החלטות לפי מה שעשוי לקדם אותו ולאפשר לו להשיג כוח או רווח אחר, ולא לפי עקרונות או מדיניות שהתווה מראש.

בהצעות שעלו:

  • הִזְדַּמְנְנוּת; מִזְדַּמְנֵן (שילוב של הזדמנות עם גוון שלילי הנוצר מהכפלה)
  • נַצֶּלֶת או נְצַלְתָּנוּת; נְצַלְתָּן
  • סְתַגְּלָנוּת; סְתַגְּלָן (כך בחלק מן המילונים, כגון אבן-שושן וההווה; למילים אלו משמעויות נוספות)
  • סְתַגְּלְתָנוּת; סְתַגְּלְתָן.

הוועדה למילים בשימוש כללי דנה בחלופה עברית למילים אופורטוניזם ואופורטוניסט, ובחנה גם את ההצעות שנתקבלו מן הציבור. בסופו של דבר החליטה שלא להכריע בעניין. הוועדה מודה לכל המגיבים והמציעים.

עדכון: הוועדה למונחי סוציולוגיה אימצה את ההצעה הִזְדַּמְנְנוּת. המונח אושר במסגרת המילון למונחי סוציולוגיה – ראשית בוועדת המינוח המרכזית, ואחר כך במליאת האקדמיה בישיבתה ביום ט"ז בטבת תשע"ו, 28 בדצמבר 2015.