לקובץ PDF

אקדם - גיליון 47

אקדם 47

תשע"ג - 2013

תוכן העניינים

  • כינוס לציון מאה שנים למכללת דוד ילין, עמ' 1
  • החלטה היסטורית: הקדמת "קריית הלשון העברית" בירושלים, עמ' 1
  • הבו לנו יין יין – בעברית (התכנסות חגיגית לציון ההוצאה לאור של מילון היין), עמ' 1
  • רָאשות ערים והמשנָה לנשיא: על צורות נקבה של תפקידים שממלאות נשים מאת רונית גדיש, עמ' 2
  • "העשירוה נא במילים – אבל בסגנונה על תשלחו יד" (לזכר יחיאל מיכל פינס) מאת יוסף שלמון וקרן דובנוב, עמ' 6
  • החוקרים והמחקר מאת משה בר־אשר (דברים בטקס חלוקת פרס אמ"ת), עמ' 3
  • דבר לעוסקים בתחית שפתנו מאת יחיאל מיכל פינס, עמ' 7
  • תעודה: לתושבי תל־אביב מאת מאיר דיזנגוף (תרצ"ו); שבוע הלשון העברית מאת נתן אלתרמן (ת"ש), עמ' 8