ראש הממשלה – מהפיוט לפוליטיקה ובחזרה

אקדם 46 (תשע"ב)

לקריאת המאמר

מאימתי מהלך הצירוף ראש הממשלה בעברית? במאמר מתואר גלגולו של המונח מימי הביניים אל העברית החדשה.