איור של שתי ילדות תאומות והכיתוב מה ההבדל בין עותק להעתק?

עותק והעתק

המילים עותק והעתק קרובות במשמען, אך אינן זהות.

עותק (בניקוד עֹתֶק) הוא אחד מכמה דברים שווים (אקזמפלר). למשל: 'הספר נדפס באלפי עותקים', 'חמשת העותקים חתומים בחותמת המקורית'.

העתק (בניקוד הֶעְתֵּק או הֶעֱתֵק) הוא נוסח מועתק שאינו מקור, כגון תצלום של מסמך. לדוגמה: העתק של תעודת בגרות (למקרה שתאבד התעודה עצמה), העתק נאמן למקור.
כאשר מסמך נשלח לכמה נמענים – כל אחד מהם מקבל עותק. לעומת זאת כאשר מסמך נשלח למי שאינו הנמען העיקרי (למשל לממונה עליו) מדובר בהעתק.

הערות

  • בימי הביניים שימשה המילה העתק במשמעות 'תרגום'.
  • בתחום הגאולוגיה העתק הוא שבר בקרום כדור הארץ שחלה בו תזוזה של גושי סלעים זה כלפי זה. באנגלית: fault.