לקובץ PDF

אקדם - גיליון 48

אקדם 48

תשע"ג - 2013

תוכן העניינים

 • בחירות באקדמיה: נשיא – משה בר־אשר; סגן נשיא – אהרן ממן; חברים מלאים – סיריל אסלנוב, דוד רוזנטל; חברים יועצים – אבנר הולצמן, יהודית הנשקה, מלכה זמלי; חבר כבוד אברהם הולץ, עמ' 1
 • יוצרים, מחנכים ודוברים בעברית (כינוס משותף לאקדמיה ולמכללות לחינוך), עמ' 1
 • קריאות חדשות במגילות קומראן (הרצאת חנן אריאל ואלכסיי יודיצקי במרכז אוריון), עמ' 1
 • חילופי עורכים (בלשוננו לעם), עמ' 1
 • לזכרו של חבר האקדמיה משה אזר ז"ל מאת חיים א' כהן, עמ' 2
 • מכיר טובה – אסיר תודה מאת קרן דובנוב, עמ' 3
 • לפשר החותם שנמצא ליד הכותל המערבי מאת שלמה נאה, עמ' 6
 • לא נכנסים לתוך הקורה מאת יעקב עציון, עמ' 7
  נכנס בעובי הקורה
 • תעודה: המילון ההיסטורי ללשון העברית (על ספר תולדות הטבע מאת ש"י אברומביץ'), עמ' 8