אבקה ועמלה

תשע"ג–תשע"ד, 2013–2014

לפני ועדת הדקדוק עמדה השאלה אם לקיים את כפל הצורות במילים אבקה ועמלה כפי שנקבע בעבר: אַבְקָה ואֲבָקָה; עַמְלָה ועֲמָלָה.

פנינו אל הציבור באמצעות האתר, ושאלנו על דרך ההגייה של המילים. אלו התשובות שקיבלנו:

השאלה אפשרות  א משיבים אפשרות ב משיבים
איך אתם נוהגים לומר את המילה אבקה? אַבְקָה 1,246 אֲבָקָה 34
האם אתם מכירים אנשים הנוהגים לומר אֲבָקָה? כן 62 לא 1,118
איך אתם נוהגים לומר את המילה עמלה? עַמְלָה 1,000 עֲמָלָה 182
האם אתם מכירים אנשים הנוהגים לומר עֲמָלָה? כן 634 לא 537

תוצאות הסקר איששו את ההנחה שהצורה אֲבָקָה למעשה אינה משמשת. אשר לצמד עַמְלָה ועֲמָלָה התמונה חד־משמעית פחות.

בעקבות הסקר החליטה ועדת הדקדוק לקיים רק את אַבְקָה (ולבטל את הצורה אֲבָקָה). בשלב זה לא תבוטל הצורה עֲמָלָה אך נטייתה תהיה כנטיית עַמְלָה (עַמְלַת־, עֲמָלוֹת, עַמְלוֹת־). ההחלטה אושרה בישיבת מליאת האקדמיה ה־336 באדר שני תשע"ד (מארס 2014).