צילום של משפחה גדולה

האקדמיה מבקשת לדעת: כיצד אתם מכנים את בן הנין? (תשע"ד, 2013)