שם תואר מן המילה פקולטה

במוסדות להשכלה גבוהה נשמע לעיתים שם התואר "פקולטטי" במשמעות 'של הפקולטה', 'ששייך או קשור לפקולטה', כגון "ועדה פקולטטית", "תקנון פקולטטי".

שם התואר הזה לא נדון באקדמיה ללשון העברית וברוב המילונים אין לו תיעוד. נראה שיש לו שתי הגיות: פקולטֵטי ופקולטָטי. שלא כשמות תואר לועזיים רבים אחרים, שם התואר "פקולטטי" לא הגיע אלינו מן האנגלית. ייתכן כי הוא נוצר בקרב מקצת דוברי העברית בהשפעת לשונות שבהן שם העצם הוא "פקולטֵט" – כגון גרמנית (Fakultät) או רוסית (fakultet – בתעתיק לאותיות לטיניות).

מכיוון שבעברית הבסיס הוא פקולטה עדיף לגזור שם תואר מן המילה בצורתה בעברית. את זאת אפשר לעשות בכמה דרכים:

  • פקולטי על דרך הנדסה–הנדסי, היסטוריה–היסטורי
  • פקולטָאִי על דרך משנה–משנאי, אוניברסיטה–אוניברסיטאי
  • פקולטָנִי על דרך מלוכה–מלוכני, רפובליקה–רפובליקני
  • פָקוּלְטָתִי על דרך קבוצה–קבוצתי, תרופה–תרופתי.

הצורה הנראית לנו ביותר היא פקולטאי, כגון ועדה פקולטאית.

בעיקרון גם הצורה פָקוּלְטָתִי טובה – אך הגייתה אמורה להיות במלרע: פקולטתי כמו מערכתי, תעשייתי. ואולם מכיוון שצורה זו דומה לצורה "פקולטטי" במלעיל – שכאמור איננה מומלצת – היא עשויה ליצור בלבול ולכן מוטב להימנע ממנה.

מכל מקום ברוב המקרים אפשר להימנע מן השימוש בשם תואר ולנקוט צירוף סמיכות, למשל: ועדת פקולטה, אירועי הפקולטה, תקנון הפקולטה.

הערה: לשם התואר פקולטָטיבי (facultative) במשמעות 'נתון לבחירה', 'שניתן לברירה' נקבעה החלופה העברית בְּרֵרָנִי, ובתחום הביטוח נקבע רְשׁוּתִי.