השפעת הצרפתית על לשון ימינו

מאת: משה קטן

לשוננו לעם מב, א (תשנ"א), עמ' 24–25

לקריאת המאמר

העברית והצרפתית הן שפות שונות מאוד, השייכות למערכות בלשניות רחוקות זו מזו. עם זאת, אפשר לגלות ביניהן קרבה בשל הנסיבות ההיסטוריות והגלגולים שעברו על שתי השפות.
המאמר המתפרסם כאן עוסק בנקודות המגע בין העברית לצרפתית.