צילום בול דואר ישראל לזכרה של נעמי שמר "ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור"

שירי נעמי שמר – קווי היכר סגנוניים

לשוננו לעם נו, ג (תשס"ז), עמ' 131–148

לקריאת המאמר

"למעלה מארבעים שנה נשמע ונשמר קולה הייחודי של נעמי שמר. אין עוד בארץ יוצר עממי שיצירתו הפכה לחלק מההוויה הישראלית של צעירים ובוגרים. המנגינות משמרות את המילים, השירים נלמדים בבית הספר מן הימים הראשונים של כיתה א. ילדים פוגשים דרכם חוויות חיות ועושר של לשון, ובעזרתם מתחזקת ומתעשרת זיקתם לנוף הארץ וללשון העברית המתארת אותו."