איור של דוד בן גוריון והציטוט: "העברית היא המלט התרבותי כשם שהארץ היא המלט החומרי לאומה המתחדשת"

בן־גוריון והעברית