בית ישראל – גאולה

לחיצה על כל נקודה תפתח את חלונית דברי ההסבר בתחתית הדף.

בית ישראל - גאולה

רחוב אתיופיה בית הספר 'למל' (1903) בית משפחת טיכו (1924) בית הרב קוק בית החולים 'רוטשילד' (1939-1886) בית 'מחניים' (1885) בית דוד ילין בית אברהם צבי גולדשמידט בית רוקח בית ישראל דב פרומקין (1909) בית ישעיהו פרס (1909) בית נפתלי וייץ בית הספרים 'מדרש אברבנאל' (1930-1902) בית הספר 'בצלאל' (1908-1906) בית החולים 'רוטשילד' (1939-1886) בית ד"ר יצחק ד'ארבאלה (אמציסלבסקי) בית הרב קוק בית משפחת טיכו (1924)