רחוב אתיופיה

לחיצה על כל נקודה תפתח את חלונית דברי ההסבר בתחתית הדף.

רחוב אתיופיה

בית הספר 'תחכמוני' (1928-1920) בית משה ניימן מערכת העיתון של בן-יהודה בית משפחת בן-יהודה (1922-1907) בית מרדכי בן-הלל הכהן בית המדרש העברי למורים (1916-1915) בית גוסטב דלמן (עד 1914) והמכון הגרמני לחקירת א"י בית אריה פייגנבוים (1913) מעון יהודי ליתומות (1922-1907) בית הספר 'למל' הישן (1889) בית גד פרומקין