תצלום משנת 1959 של זאב בן־חיים

שלהי שנת תשי"ט (1959): תחילת העבודה המעשית במילון