תצלום משנת 1959 של זאב בן־חיים

שלהי שנת תשי"ט (1959): תחילת העבודה המעשית במילון

מתחילה העבודה המעשית במילון בראשותו של פרופ' בן־חיים. ראשית העבודה במפעל הייתה איתור יצירות הספרות הכתובות עברית מן התקופה שלאחר המקרא ואילך לשם העמדת קטלוגים מפורטים הקרויים ספרי מקורות.

ספרי המקורות (הקטלוגים) הם השלב הראשון בהכנת החומר למילון: בהם נקבע הקורפוס של הטקסטים שייאספו במאגרי מפעל המילון. בספר המקורות נרשמים זמן חיבורן של היצירות, לשונן, סוגן הספרותי, תוכנן, כתבי היד שהן נתונות בהם, מקום פרסומן בדפוס וכיו"ב. פרטים אלו ישמשו בתהליך עיבוד הטקסטים במאגרי המילון.

לימים רוכזו נתונים אלה ב"כרטיסי היצירה" שבמאגרי האקדמיה הממוחשבים. בשנים האחרונות ספרי המקורות אינם מופיעים עוד בדפוס, והם חלק ממאגר הנתונים של מפעל המילון.