שלהי שנת תשס"ה (2005): מתחילה כתיבת ערכי המילון לתקופה הקלסית

שני חוקרים בכירים במפעל המילון מתחילים בניסיון של כתיבת ערכים: הם מכנסים את המובאות שהמילה הנדונה נזכרת בהן, ממיינים אותן על פי גוני משמעותה, עורכים את המובאות הנבחרות עריכה כרונולוגית המייצגת את גלגולי המשמעות מדור לדור, ומציעים את ההגדרות העולות מן ההקשר הנתון במובאות. הפקת הערכים היא בראשית צעדיה, ומן הניסיונות הראשונים תגובש דרך העבודה.