תשט"ו (1954): יוצאים לדרך

בישיבה השמינית של מליאת האקדמיה מאשרת האקדמיה הסכם עם מוסד ביאליק, ולפיו שני המוסדות יוציאו לאור "מילון היסטורי של הלשון העברית, שיכיל את אוצר המלים העבריות והוראותיהן בהתפתחות ההיסטוריה, מקדמת הימים ועד לדורנו. מילון זה ייקרא 'המילון ההיסטורי ללשון העברית של האקדמיה ללשון העברית'".