תצלום של פרופ' זאב בן־חיים

תשט"ז–תשי"ח (1956–1958): כיצד עושים מילון היסטורי?