תשכ"א (1961): ברייתא דמלאכת המשכן – דוגמה לקונקורדנצייה