תשכ"א (1961): ברייתא דמלאכת המשכן – דוגמה לקונקורדנצייה

כבר בשלב הזה נבדקה האפשרות להשתמש בשיטת האוטומציה (כלומר במחשב) לשם עיבוד נתונים לצורך כינוסו של החומר למילון ההיסטורי ובניית קונקורדנצייה. מערכת המילון בחרה בברייתא דמלאכת המשכן מכיוון שהברייתא נשתמרה בכתב יד מדויק באופן יחסי והייתה ארוכה דייה כדי להסיק מסקנות על העבודה שתידרש לעיבוד מקורות המילון בשיטה זו. חברת IBM נענתה לבקשת מערכת המילון ההיסטורי לסייע בניסיון הזה והעמידה לרשות המילון את מומחיה ואת מכונותיה.

ברייתא היא אִמרה של תנאים שלא הוכנסה לסדרי המשנה. פירוש המילה ברייתא בארמית הוא 'חיצונית' (בר = 'חוץ'), כלומר האִמרה נותרה מחוץ למשנה. רוב הברייתות מפוזרות בתלמודים, ומיעוטן מצוי בקבצים כמו התוספתא ומדרשי ההלכה. כמו המשניות גם הברייתא כתובה בתמציתיות.
ברייתא דמלאכת המשכן עוסקת בשיטת חז"ל לעבודת הקודש במשכן.