צילום טקסט מספר בן-סירא

תשל"ג (1973): יוצא לאור ספר בן־סירא

יוצא לאור ספר בן־סירא – המקור, קונקורדנציה וניתוח אוצר המילים. בספר נדפסו המקור העברי של ספר בן־סירא על פי כתבי היד ששימשו את מפעל המילון ההיסטורי, הקונקורדנצייה לספר, כפי שהותקנה במפעל, וכן רשימות לקסיקולוגיות רבות: מפתח התיבות וערכיהן המילוניים, רשימת הערכים בסדר שכיחוּת יורד ועוד.

ספר בן־סירא, הידוע גם בשם "חוכמת בן־סירא" או "משלי בן־סירא", הוא הספר החשוב ביותר  בספרים החיצוניים מבחינת מספר האזכורים שלו במקורות יהודיים. הספר נכתב בלשון מליצית, דוגמת תהלים, משלי ואיוב, ודקדוקו בכללותו הוא דקדוק מקראי. על פי הדעה המקובלת במחקר, חובר הספר בשלהי המאה השלישית לפנה"ס או בראשית המאה השנייה לפנה"ס.

פרסום הספר צמח מתוך מלאכת ההכנה של המילון ההיסטורי, והוא עדות לדרך כינוס החומר המילוני ממקורות הספרות ולשיטת עיבודו המכנוגרפי. ספר בן־סירא ניתן במהדורה זו בשלמותו וכצורתו בכל אחד משמונת כתבי היד שעמדו לפני עובדי המילון – קטעים מתוך חמישה כתבי יד שנמצאו בגניזת קאהיר, שני קטעים שנתגלו במערות קומראן וקטע מגילת בן־סירא ממצדה.