תשל"ז (1977): מתפרסמת מחברת ראשונה של ספר המקורות לספרות החדשה

רואָה אור המחברת הראשונה של ספר המקורות לתקופה שמן 1750 ואילך – "מבחר חיבורים מן הספרות היפה בעברית (1860–1920)".