צילום של מסך טלוייזיה

תשמ"ח (1988): עם הפנים לציבור

יוצאים לאור בדפי זיעור (מיקרופיש) חלק ממאגרי המילון ההיסטורי: חומרים למילון – סדרה א – מן 200 לפנה"ס עד 300 לסה"נ. דפי זיעור אלו ערוכים במתכונת דומה למתכונת מהדורת ספר בן־סירא מתשל"ג.

לראשונה הועמד המאגר במלואו (בגבולות הזמן שהוגדרו לו) לרשות ציבור החוקרים, ולא רק חיבור בודד שהופק לדוגמה.