סמליל מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית

תשנ"ח (1998): יוצא לאור תקליטור "מאגרים"