תש"ע (2010): איחוד מאגרי המילון

לאחר ארבעים שנה שבהן נאגרו הטקסטים למילון בשני מאגרים נפרדים – אחד לספרות העתיקה (עד למאה האחת עשרה) ואחד לספרות החדשה (מן המאה השמונה עשרה) – אוחד החומר למאגר אחד משותף.

מאגר מובאות אחד הוא נשמת אפו של מילון היסטורי שנועד לתאר את השפה בכל גלגוליה. הוא מסמל את כניסתנו לעידן העבודה על ספרות ימי הביניים – זו שאינה עתיקה ואינה חדשה. המאגר המאוחד יאפשר לנו להציג לציבור באתר "מאגרים" בגרסתו החדשה, הנמצאת בשלבי פיתוח, גם את אוצרות הספרות החדשה.

מיזם האיחוד יצא לדרך לפני כשנתיים וחצי, ודרש עבודה מורכבת מעובדי המחשוב ומן העובדים המדעיים כאחד.