צילום אירוע של האקדמיה

פרס ראש הממשלה על שם אליעזר בן־יהודה לשנת תשע"ד לרות אלמגור־רמון