חנוכת בית האקדמיה ללשון העברית

באייר תשי"ט (1959) חנכה האקדמיה את ביתה בקריית האוניברסיטה העברית בגבעת רם בטקס רב רושם ובמעמד שר החינוך והתרבות זלמן ארן, חבר הכנסת משה שרת, ראש עיריית ירושלים גרשון אגרון, ראש עיריית תל אביב חיים לבנון, נשיא האוניברסיטה פרופ' בנימין מזר. נשיא האקדמיה פרופ' נ"ה טור־סיני פתח את הטקס.

מדבריהם בטקס חנוכת הבית:

"הספרות העברית למקורותיה ולדורותיה רבים בה המכרות העמוקים העשירים באבני חן לשוניות וססגוניות המחכות למגעם המלטף והמלטש של כהני הלשון העברית; עם תהליך הביצוע של התפקיד המונומנטלי יוקל על האקדמיה שלנו להדביק ולכסות ברקמה האורגנית של הלשון העברית את האילן של הממלכתיות העברית בארץ."
זלמן ארן (שר החינוך)

 

טקס חנוכת הבית, 27 במאי 1957

טקס חנוכת הבית, 27 במאי 1957

"שני תפקידים מוטלים על האקדמיה: תפקיד אחד הוא יצירת החדש ותפקיד אחד הוא שמירת הישן. ולדעתי מתחייבת בימינו אלה העתקת מרכז הכובד מהקוטב הראשון אל הקוטב השני, הווה אומר – מן החדש אל הישן. לאמתו של דבר, גם פעולת החדשנות בלשון העברית הרי היא ביסודה חקר הישן לגילוי כל מה שצפון בו, להתאמתו לצורכי הזמן ולהפעלתו בשימוש הלשון החי."
משה שרת

27may1959AHLbig

בית האקדמיה ללשון העברית, תשי"ט (1959)

לקריאה נוספת

האקדמיה ללשון העברית – חנוכת הבית

 

על חנוכת בית האקדמיה בעיתונות

טקס חנוכת בית האקדמיה ללשון העברית לווה בסיקור עיתונאי רחב. לפני מועד הטקס נערכה מסיבת עיתונאים בנוכחותם של כמה מחברי האקדמיה ושל שמחה־זאב זלצמן. לקראת יום הטקס פורסמו בעיתונות הערכות של עיתונאים ודברי שיחה עם ש"ז זלצמן ועם כמה מחברי המוסד ועובדיו. ביום הטקס (27 במאי 1959) הובא בעיתון "דבר" מאמר מאת נשיא האקדמיה פרופ' נ"ה טור־סיני. גם המשורר נתן אלתרמן דיווח בטור השביעי בעיתון "דבר" על חנוכת בית האקדמיה.

"מסדר בני ברית ומהו בכל זאת ההבדל", נתן אלתרמן, הטור השביעי, עיתון "דבר", 1959

"מסדר בני ברית ומהו בכל זאת ההבדל", נתן אלתרמן, הטור השביעי, עיתון "דבר", 1959