לקובץ PDF

אקדם - גיליון 52

אקדם 52

תשע"ה - 2015

תוכן העניינים

  • פרס ראש הממשלה ללשון העברית לרונית גדיש, עמ' 1
  • חבר הכנסת הרצוג באקדמיה, עמ' 1
  • הוועדה למדע המדינה, עמ' 1
  • בקצרה: פרופ' משה בר־אשר נבחר לחבר האקדמיה הלאומית למדעים; מפגש חוג ידידי האקדמיה; אות יקיר השפה העברית לפרופ' אהרן בר־אדון, עמ' 1
  • מאחורי המילים מאת תמר כץ, עמ' 2
    נכדן, דוד רבא, מגדנאי, שוקולדאי, עוגונית, זלולת, פמפמת
  • הֲלוא הסופי: סוגיה לשונית אחת ב'תמול שלשום' לש"י עגנון מאת אברהם הולץ, עמ' 3
  • מדוע הטקסט המשפטי אינו נהיר? מאת אורלי אלבק, עמ' 6
  • יום הלשון העברית תשע"ה (מודעה על פעילויות האקדמיה), עמ' 8