מילונים עבריים משנות התשעים של המאה העשרים

"סוגיות מדעיות בהכנת מילון שימושי" מאת מרדכי מישור

מתוך: פרקים בעברית לתקופותיה – אסופת זיכרון לשושנה בהט, ירושלים תשנ"ז, עמ' 265–271

לקריאת המאמר

המאמר מתאר את מילון ההווה (תשנ"ה) שכתבו שושנה בהט וד"ר מרדכי מישור. המחבר מציג את ארבעת ההיבטים שבהם נתייחד המילון: (א) מילון שימושי (ב) ללשון ימינו, (ג) שנועד לשקף את העמדה הרשמית בכל הנוגע לתקן, ו(ד) המציג את הפועל בצורת הבינוני. במאמר מודגמים ייחודים אלו והשפעתם על בחירת הערכים ועל דרך הצגת המידע עליהם במילון.

* * *

"רב־מילים, המילון השלם – מילון עברי חדש" מאת עוזי ומינה פריידקין

מתוך: לשוננו לעם מט, א (תשנ"ח), עמ' 3–25

לקריאת המאמר

המאמר מתאר את מהדורת הדפוס של מילון רב־מילים (שוֵיקה, 1997) – "מילון מקיף ועדכני לעברית בת־זמננו". במאמר מפורטים העקרונות שבתשתית המילון והשתמעויותיהם לאוצר הערכים ולהצגת המשמעויות שלהם. המחברים מרחיבים את הדיבור על ההגדרות במילון: אלו מושתתות על מיפוי המבנה הסמנטי של הערך, וניסוחן נועד להבליט את ייחודה של כל מילה ואת יחסיה עם האחרות.