פתרונות לחידון ניבים מצוירים

  • מיטת סדום
  • פה אחד
  • תלוי ועומד
  • טביעת עין
  • קלות ראש
  • רחב ידיים
  • אני ואפסי עוד
  • אחד בפה אחד בלב