הוועדה למונחי אלקטרוניקה

הוועדה למונחי אלקטרוניקה הוקמה בחורף תשנ"ח (דצמבר 1997), והיא משותפת למכון התקנים הישראלי (יחידת העריכה וההוצאה לאור) ולאקדמיה ללשון העברית.

הוועדה מתכנסת במשרדי מכון התקנים בתל־אביב מדי שלושה שבועות ודנה ברשימות מונחים על פי המלצות חבריה ועל פי מידת השימוש של המונחים בתחומי המקצוע.

רשימות המונחים שאושרו:

הוועדה ממשיכה בקביעת מונחים חדשים בתחום האלקטרוניקה.

חברי הוועדה

  • אבי גבעון, חברת אלתא (יו"ר הוועדה משנת תשפ"ב)
  • ד"ר יצחק יזרעאלי (ריכז את הוועדה עד שנת תשע"ח)
  • שלמה ירדני
  • חוסה סוסלי, צה"ל
  • עוז עזריאלי, חברת החשמל
  • דרור קן דרור, חברת החשמל
  • ד"ר יעקב שטיין, אוניברסיטת תל־אביב (משנת תש"ף)

מן האקדמיה ללשון העברית:

  • דורון רובינשטיין (משנת תשע"ט)

מרכזת הוועדה משנת תשע"ט: ויקי טפליצקי בן־סעדון

חברים בעבר

הלכו לעולמם:
ד"ר
יעקב בעל שם ז"ל – יו"ר הוועדה עד מותו בראשית תשפ"ב. ראו דברים לזכרו.
עזרא נוריאל ז"ל; פרופ' שרגא אירמאי ז"ל; אהרון גד ז"ל.

חברים שפרשו:
נדב לבנון; אלברט קלו; אמנון גפני; עודד פורז; רפי טרם; ד"ר ראובן אורן; ד"ר דוד ברלה; רפי הוידה
מן האקדמיה: פרופ' אורי שמעונימלכה זמלי (עד תשע"ח).
מזכירת הוועדה בעבר: ציפי לוי, מכון התקנים.