אבינעם ילין

א' באדר תר"ס – י"ט במרחשוון תרצ"ח (1899–1937)

  • חבר ועד הלשון מתרצ"ז (1937)
  • חבר בוועדות למונחי דקדוק ולכללי הפיסוק

אבינעם ילין, בנם של דוד ואיטה ילין, נולד בירושלים. בזמן מלחמת העולם הראשונה גורש עם משפחתו לדמשק. למד באוניברסיטת קיימברידג' מדעי המזרח (1919–1923) והשתלם גם במכון לחינוך באוניברסיטת לונדון. מ־1925 פיקח על החינוך העברי בארץ ישראל מטעם ממשלת המנדט. היה נציג מחלקת החינוך הממשלתית והשתתף בוועד החינוך ובוועד המנהל למערכת החינוך של הכנסת. בכל תפקידיו התאמץ לקדם את השפה העברית ולשפר את החינוך העברי.

הוא נורה למוות ב־1937 בהר ציון, בימי הפרעות.

אבינעם ילין חיבר (עם אריה אילן וראובן אלקלעי) קובץ של קטעי ספרות ערבים לבתי הספר וספר לימוד "שער לשוננו" להוראת הלשון ודקדוקה בשיטה חדשה. כמו כן כתב ופרסם מאמרים רבים בבלשנות, בחינוך ובחקר ישראל.

מפרסומיו: ספר אחיקר החכם (תרגום, תרפ"ג); שער לשוננו (עם אחרים, תרצ"ג ואילך).