אליהו שמואל הרטום

כ"ג בסיוון תרמ"ז – כ"ג באדר א' תשכ"ה (1887–1965)

  • חבר ועד הלשון מתש"ה (1945)

א"ש הרטום נולד בטורינו שבאיטליה. למד בבית המדרש לרבנים בפירנצה, והיה תלמידם של שמואל צבי מרגליות והרב צבי פרץ חיות. כיהן ברבנות בפררה ובטורינו שבאיטליה ובטריפולי שבלוב, והיה הרב הראשי של פירנצה. לפני עלייתו ארצה ניהל את בית המדרש לרבנים ברומא.

הרטום עלה ארצה ב־1939. עיסוקו המדעי היסטוריה ופרשנות המקרא. תחילה הוא כתב באיטלקית ולאחר עלייתו ארצה כתב בעיקר בעברית. פרסם כתבים מדעיים בענפי היהדות, והתמקד בפירוש המקרא.

מפרסומיו: פירוש קצר לכל ספרי המקרא (מכונה פירוש קאסוטו, מתשי"ג); תרגום ופירוש הספרים החיצוניים (1958–1967); תקנות קנדיאה וזיכרונותיה (מהדיר עם קאסוטו, 1943).