אשר צבי גינצבורג (אחד העם)

י"ז באב, תרט"ז–כ"ח בטבת תרפ"ז (1856–1927)

א"צ גינצבורג היה חבר ועד הלשון משנת תרפ"ו.

א"ב גינצבורג נולד בסקווירה שבסקוויה שבאוקריינה. קיבל חינוך תלמודי יסודי בבית אביו, בגיל 12 הפך ל"מתנגד" ולמד אצל רבי פרטי הגות עברית של ימי הביניים. והשתלם בפילוסופיה עברית וכללית באודיסה ובברלין.

בשנים 1891, 1893 ו־1900 ביקר בארץ ישראל וב־1922 התיישב בקביעות בישראל

מפרסומיו: "על פרשת דרכים" (1895)