תצלום של חיים אריה זוטא

חיים אריה זוטא

א' בתשרי תרכ"ט – ה' באלול תרצ"ט (1868–1939)

  • מזכיר ועד הלשון וחבר הוועד בשנים תרע"ב–תרפ"א (1912–1921)

חיים אריה זוטא נולד בקובנה שבליטא. הוא החל את דרכו בישיבות ליטא, אך מהר מאוד התמסר ללימוד ספרות ההשכלה העברית. יצא ללמוד באוניברסיטת ברלין (1891), ובשובו לימד בחרקוב וביקטרינבורג בשיטת עברית בעברית.

זוטא עלה ארצה ב־1903. היה מורה בבית הספר לבנות ביפו, ואחר כך הוזמן לנהל את בית הספר "למל" בירושלים. לימד בבית המדרש למורים בירושלים, והיה מדריך פדגוגי למורים צעירים, אחרי מלחמת העולם הראשונה נבחר לראש מרכז המורים בארץ ישראל.

מפרסומיו: הזרע למינהו (1909); ארצנו (1920); כתבי חיים אריה זוטא (1934); דרכי הלימוד של התנ"ך (1937); תרבות ישראל בימי הביניים (1937); דרכו של מורה (1938); זכור ימות עולם (1945).