מרדכי אזרחי (קרישבסקי)

י"ט בתמוז תרכ"ב – א' תשרי תשי"א (1862–1951)

  • חבר ועד הלשון מתרפ"ו (1925)
  • מעורכי המדור 'לשוננו לעם' בעיתון הארץ בשנים תרצ"ג–תש"ה
  • חבר בוועדות המקצועיות למונחי צמחים, זואולוגיה, חקלאות, לוועדה ללשון העיתונות ולוועדה לתקנת הלשון; חיבר את "ילקוט הצמחים" (עם פ' אוירבך, תר"ץ)
בתמונה: מרדכי אזרחי (קרישבסקי) התמונה באדיבות מכללת לוינסקי לחינוך

בתמונה: מרדכי אזרחי (קרישבסקי)
התמונה באדיבות מכללת לוינסקי לחינוך

מרדכי אזרחי נולד בקוטובה שברוסיה. הוא קיבל חינוך מסורתי וכללי והוסמך להוראה בגימנסיה הממשלתית בפולטאבה. עסק בפעילות ציונית ובעיקר באגודת "בני משה".

ב־1897 עלה לארץ, והמשיך בפעולותיו הרבות בתחומי החינוך והעיתונות העברית. היה מראשוני המורים למדעי הטבע בעברית, לימד בבתי ספר רבים ברחבי הארץ. הוא נמנה עם חלוצי הספרות הפדגוגית בעברית וכתב ספרי לימוד רבים, בהם "ספרנו" ו"כרמנו", וכן נמנה עם מניחי היסודות לספרות ילדים במקור ובתרגום וכן לספרות מדעית פופולרית. חיבר ותרגם שירי זמר ותרגם מחזות שהוצגו לראשונה בארץ. היה ממייסדי הסתדרות המורים ואף נבחר לחבר המרכז הראשון של ההסתדרות. ב־1919 היה מנהל זמני של סמינר לוינסקי. אזרחי כתב בעיתונים רבים והיה מעורכי הירחון "החינוך". הוא עסק בהוראה עד יומו האחרון.

מפרסומיו: "שיעורי הסתכלות וידיעת המולדת" (עם אחרים, תרע"ב); מתרגומיו: ספר המסעות לסוין הידן (תרע"ג), הזית למזיר (תרע"ז), ארץ האש לדרווין (תר"ץ), גובסק ועוד סיפורים לבלזק (תרפ"ח).

 

bibliography-icon לקריאה נוספת

הקדמה לספר 'שפה קמה', סמדר ברק ורונית גדיש (עורכות)