משה אהרן ויזן

י"ב בסיוון תרל"ח – ב' בשבט תשי"ג (1878–1953)

  • חבר ועד הלשון מתש"ה (1935)

משה אהרן ויזן נולד ברזבודוב שבגליציה. שלט בכמה שפות והכיר את התורה ואת החסידות. החל לעסוק בהוראה מגיל 18. השלים את לימודיו באוניברסיטת ברן שבשוויץ (1904) ולאחר מכן שב להוראה. במלחמת העולם הראשונה גויס לצבא. המשיך בהוראה גם לאחר שחרורו מהצבא, בפדגוגיון של הרב צבי פרץ חיות.

ב־1938, בהיותו בן שישים, עלה ארצה והתיישב בתל אביב. עסק בעיקר בחקר הלשון והמשיך ללמד עברית גם בארץ ואף והרצה בקורסים לסופרים ועיתונאים. כתב שירים רבים שחלקם התפרסמו ב"הפסגה ו"המגיד".

מפרסומיו: תורת הלשון (1923); קמץ גדול או קטן? (1933); מילון חדש עברי גרמני (1936, 1952).