שמעון איינהורן

שבט תרמ"ב – כ"א בתשרי תשי"א (1882–1950)

  • חבר ועד הלשון מתרצ"ג (1932)
  • חבר הוועדה למונחי התעמלות; סייע בקביעתם של מונחים רפואיים

שמעון איינהורן נולד בפולוצק שברוסיה הלבנה וקיבל חינוך מסורתי וכללי. הוא למד רפואה באוניברסיטאות ליפסיה ושטרסבורג ושירת בזמן בלחמת העולם הראשונה כרופא צבאי ברוסיה.

עלה ארצה ב־1925 והמשיך לעסוק ברפואה. בד בבד עסק גם בחקר הפולקלור היהודי. הוא אסף כ־300 משלים ביידיש שהתפרסמו בצירוף תרגום עברי לאחר מותו בספר "משלי עם ביידיש" (תשי"ט).