ד"ר אליהו (אלכסיי) יודיצקי – חתן הפרס לשנת תשע"ה

נימוקי ועדת הפרס

ד"ר אליהו (אלכסיי) יודיצקי הוא מן המעולים שבעובדי המחקר במפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית.

מאז הצטרפותו לסגל עובדי המחקר של המילון – תחילה במשרה חלקית – התמסר ד"ר יודיצקי במלוא כוחו לעבודה על מגילות מדבר יהודה. במסגרת זו עברו תחת ידו כמאתיים וארבעים חיבורים, מהם קטנים בני מילים ספורות, מהם גדולים ואף גדולים מאוד. בכל אלו השקיע ד"ר יודיצקי את מיטב מרצו במלאכה שהיא חכמה – החל מן ההתקנה הראשונית של הטקסט, שבה הביא לידי ביטוי את מיומנותו בקריאת טקסטים קשים אלו, וכלה ברישום הערכים המצריך את הבנת הדברים לאשורם עם ידע מקיף בלשון – מעלות שד"ר יודיצקי ניחן בהן בשופי, ושאותן הביא עמו כבר בהצטרפותו אל העבודה במפעל המילון.

שבח עבודתו של ד"ר יודיצקי במפעל המילון ניכר אף באופיו התורם כיאות לעבודתו המבורכת: היותו איש צוות מעולה, קשוב לחבריו ונכון לקבל את דעתם.

ברכה לעצמה קובעים מחקריו המצוינים של ד"ר יודיצקי שנתפרסמו בשנים האחרונות באכסניות חשובות, חלקם פרי עבודתו במפעל המילון וחלקם פרי עיונו בתחומים אחרים בחקר הלשון שאף בהם הוא עושה חיל.

בשל כל אלה נמצא ד"ר יודיצקי ראוי לפרס לעובדי מחקר מצטיינים של האקדמיה ללשון העברית לשנת תשע"ה.

פרס לעובדי מחקר מצטיינים באקדמיה על שם עוזי רמון, אליהו (אלכסיי) יודיצקי