קרן לוי לאסן

ספרייתו של אליעזר בן־יהודה השמורה בבית האקדמיה מחזיקה כ־800 ספרים. בשלהי שנת תש"ע (2010) הסתיימה עבודת השיקום והשימור של הספרים. העבודה נעשתה בעזרת התרומה של קרן לוי לאסן (Stichting Levi Lassen) מהולנד.

האקדמיה מודה לקרן לאסן וליו"ר הקרן ד"ר אלכס קאן וכן לד"ר אמיל שרייבר ולד"ר חמדה בן־יהודה על עזרתם הרבה.

הספרייה לפני עבודת השיקום ולאחריה:

ספריית אליעזר בן יהודה - לפני שיקום

ספריית אליעזר בן יהודה - אחרי שיקום