חלופה עברית למילה bug בתחום המחשבים

תשע"ד–תשע"ה, 2013–2015

המילה bug מציינת טעות, תקלה, שיבוש, פגם או כשל בתכנית מחשב. ה־bug גורם לקבלת תוצאות לא נכונות, להתנהגות לא צפויה של התכנה וכדומה.
באנגלית bug הוא חרק, וכבר מסוף המאה התשע־עשרה יש תיעוד לשימוש במילה לציון תקלה בעגת המהנדסים.
בהצעות שעלו בוועדה: תֶּקֶר (מן המילה תקרית), תֶּקֶל. עלתה גם האפשרות להשתמש במילים קיימות כגון שגיאה, שיבוש, תקלה.
ועדת המינוח המרכזית ביקשה מן הציבור לתת את הדעת גם לפועל debugging (הסרת באגים מתכנית מחשב). החלופה שנקבעה ואף משמשת היא ניפוי.
הצעות הציבור הועברו אל הוועדה לדיון.
החלופה תֶּקֶל תמורת bug והצירוף ניפוי תקלים אושרו בישיבה 340 של מליאת האקדמיה באייר תשע"ה (מאי 2015).