פופוליזם

תשע"ה - תשע"ו (2015)

המונח פופוליזם מציין התנהלות של פוליטקאים ואישי ציבור המכוונת אל הציבור הרחב במטרה לרכוש את אהדתו. המונח נגזר מן המילה הלטינית populus (ציבור, עם).
בוועדה למילים בשימוש כללי עלתה ההצעה הֲמוֹנָאוּת. על פי זה פופוליסט יהיה הֲמוֹנַאי ופופוליסטי – הֲמוֹנָאִי (כגון 'החלטה המונאית').
ההצעה הֲמוֹנוּת נדחתה משום ששם התואר הנגזר ממנה – הֲמוֹנִי – כבר קיים בשפה במשמעויות אחרות, למשל 'וולגרי'. ההצעה עַמְמָנוּת נדחתה בטענה שהיא מתקשרת לפולקלור וכדומה.
הוועדה פנתה אל הציבור בבקשה להגיב על ההצעה הֲמוֹנָאוּת ולהציע הצעות נוספות.

* * *

הוועדה למונחי סוציולוגיה אימצה את ההצעה הֲמוֹנָאוּת. המונח אושר בוועדת המינוח המרכזית ואחר כך במליאת האקדמיה בישיבה שהייתה בטבת תשע"ו (דצמבר 2015) במסגרת המילון למונחי הסוציולוגיה.