מבנה ארגוני

מערכות מידע ומרשתת המזכירות המדעית מפעל המילון ההיסטורי ספרות העת החדשה ספרות ימי הביניים הספרות העתיקה ועדות האקדמיה המקצועיות ועדת המינוח המרכזית ועדת הפרסומים הוועדה למילים בשימוש כללי ועדת הדקדוק מערכת המילון ההיסטורי מערך ההשתלמויות ייעוץ הלשון בתקשורת קטלוג הפרסומים ספרייה וארכיון Image Map אוסף המסורות