מהצעות הוועדה למילים בשימוש כללי שאושרו בשנת תשע"ה (2015)

לקובץ PDF

גיליון למד לשונך 107 - התשע"ה 2015