מתבצרים בעברית: חלופה למילה בונקר

תשע"ה, 2015

בונקר הוא מקלט מבוצר המשמש מחסה לחיילים, לכלֵי ירייה ולמִתקנים חיוניים. לרוב הוא בנוי מתחת לפני הקרקע, בתחומי מערך ההגנה.

גיזרונה של המילה האנגלית bunker אינו מחוור. לפי המילונים האנגליים היא מתועדת בסקוטית במאה השמונה עשרה במשמע 'ספסל' ובהמשך 'ספסל שהוא תיבה'. יש הקושרים אותה למילה השוודית העתיקה bunke – 'לוח להגנה על מטען בספינה'. למן המחצית הראשונה של המאה התשע עשרה יש תיעוד למילה bunker במשמע 'כלי לאחסון פחם בספינה'. המשמע הצבאי נוצר כנראה בגרמנית בימי מלחמת העולם הראשונה, וממנה הוא חדר אל האנגלית וללשונות נוספות.

הוועדה פנתה אל הציבור בבקשה להגיב על הצעותיה ולהציע הצעות נוספות.

הצעות הוועדה:

  • בֶּצֶר – כשמה של עיר מקלט בנחלת ראובן (באיוב כב, כד במשמע לא ברור; בדבהי"א ז, לז שם פרטי).
  • מִבְצוֹר – במשקל מִסְתּוֹר. המילה מתועדת מעט בספרות ההשכלה ומשמעה קרוב למבצר או ביצור: "וילכוד את מבצור סין מעוז מצרים אשר בקצה הגבול" (מרדכי אהרן גינצבורג, 1835).
  • בִּצָּרוֹן – זכריה ט, יב: "שׁוּבוּ לְבִצָּרוֹן אֲסִירֵי הַתִּקְוָה". רד"ק: "שובו לאל יתברך שהוא מבצר ומגדל עוז". נגד ההצעה נטען שאינה הוגנת כלפי מי שגר במושב ביצרון או בשכונת ביצרון בתל־אביב.
  • מִבְצָרִית / בִּצּוּרִית – בהשראת מיגונית (יחידת מיגון ניידת העשויה בטון מזוין או פלדה).
  • מִבְטוֹן – מבנה בטון. במילה גם רמז לבטן האדמה, שכן לרוב בונקרים הם תת־קרקעיים.

עוד הצעות שעלו בוועדה ונדחו: מילים מן השורש חפ"ר (משום שבונקר אינו בהכרח תת־קרקעי, ובגלל מונח צבאי אחר הקשור לבונקר אך שונה ממנו: מַחְפֹּרֶת – מחסה חפור מתחת לפני הקרקע שהותקן כדי למגן חיילים וציוד צבאי מפני אש האויב); מָעֻזִּית וכדומה (קרוב מדיי למונח הצבאי השכיח מָעֹז); מְצָד, מִמְצָד וכדומה (נקשר למצדה ולמְצָד בארכאולוגיה – מבצר קטן במערכות הגנה).

באתר נרשמו כמעט 13,000 הצבעות, ונתקבלו עשרות הצעות. נתוני ההצבעה וההצעות הועברו לוועדה להמשך הדיון במונח.

בדיון בוועדה היה רוב להצעה מִבְצוֹר. בניסן תשע"ו (אפריל 2016) אישרה מליאת האקדמיה את המונח מִבְצוֹר.