אתר מאגרים התעדכן והתעשר בחיבורים רבים (שבט תשע"ו, ינואר 2016)

באתר "מאגרים" של מפעל המילון ההיסטורי נוספו חיבורים רבים, מהם קטנים מהם גדולים.

בין החיבורים שנוספו נציין את החיבור הבלשני "מחברת מנחם" מאת מנחם בן־סרוק, שעיבודו הושלם וכל מילותיו נותחו לערכיהן; שניים מספרי משנה תורה לרמב"ם – ספר אהבה וספר הפלאה; וכן כמה מאות משירי החול של משה אבן־עזרא. עוד נוסף החיבור "מאור עיניים" מאת עזריה מן האדומים, שנכתב באיטליה במחצית השנייה של המאה ה־16, שהוא אחד החיבורים הראשונים המבשרים את העברית של העת החדשה.

מקצת החיבורים מוצגים לפי שעה כטקסט בלבד, קודם השלמת העיבוד לערכים, וזאת מתוך ראיית החשיבות בהצגת הטקסט המותקן גם קודם עיבודו השלם.

לסרטוני הדרכה לשימוש באתר לחצו כאן.