בתיה בזק

המדור לספרות העת החדשה

  • עובדת באקדמיה משנת תשס"א (2001)

חיבור לקבלת תואר

  • תואר שני:  קווים תחביריים ומורפולוגים בשני חיבורים של יוסף קלוזנר (1958–1874) – שפת עבר – שפה חיה: "לתחית שפתנו: על פי דרכי המדעים החדשים ויסודותיהם" (1891, תרנ"ו, קראקא, מהדורה ראשונה); הלשון העברית – לשון חיה: "החייאתה של הלשון העברית על יסודות מדעיים" (ועד הלשון, תש"ט) – עיון משווה (אוניבסיטת בן־גוריון, בהדרכת פרופ' הדסה שי)