אורי מלמד

המדור לספרות העתיקה

  • עובד באקדמיה משנת תשמ"ט (1989)

חיבור לקבלת תואר

  • תואר דוקטור: אוצר המילים בתרגומים העבריים לפירוש המשנה לרמב"ם (סדר זרעים), בהנחיית פרופ' דוד טנא ופרופ' משה בר־אשר, האוניברסיטה העברית בירושלים

רשימת פרסומים

מאמרים:

  • עם ד"ר רינה לוין מלמד, "הרבנית אסנת – ראש הישיבה בכורדיסתאן", פעמים 82 (תש"ס), עמ' 178-163
  • עם פרופ' מאיר חבצלת, "פירושים על אלף-ביתים שבתהלים", פעמים 88 (תשס"א), עמ' 20-4
  • “Notes on the Library of the Center for Judaic Studies: ‘Even Sappir’ in Yemenite Judeo-Arabic (An Unknown Translation by R. Yihye al-Qafeh)”, JQR 84 (1994), pp. 481-485
  • “An Epistle and Supplication by Rabbi Meir ben Moses de Boton,” Studies in a Rabbinic Family, the de Botons (ed. M. Ben-Sasson et al.), Jerusalem: Misgav Yerushalayim, pp. 143-156

ביקורות ספרים:

  • תימא – כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה (בעריכת י' טובי), ז (תשס"א), עמ' 192-189
  • תימא – כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה (בעריכת י' טובי), ה (תשנ"ו), עמ' 209-202
  • R. Ahroni, The Jews of the British Crown Colony of Aden: History, Culture, and Ethnic Relations, (Brill's Series in Jewish Studies, vol. XII), Leiden-New York-Köln: E.J.Brill, 1994
  • Y. Tobi, The Jews of Yemen: Studies in Their History and Culture (ֹtudes sur le Judaןsme Mיdiיval, Tome XXI), Leiden-Boston-Köln: Brill, 1999