אלכסיי יודיצקי

המדור לספרות העתיקה

 • עובד באקדמיה משנת תשס"ט (2009)

פרסומיים מדעיים נבחרים

ספר

 • דקדוק העברית של תעתיקי אוריגנס, ירושלים תשע"ז (344 עמודים)

עבודת דוקטור

 • דקדוק העברית של תעתיקי אוריגנס, עבודת דוקטור בהנחיית פרופ' א' קימרון, באר שבע תשס"ז

מאמרים בקובצי מאמרים

 • "חידושים בעקבות מחקריו של בעל היובל", בתוך: צפנת פענח, מחקרי לשון מוגשים לא' קימרון במלאות לו שישים וחמש שנה, בעריכת ד' סיון, ד' טלשיר וח' כהן, באר שבע תשס"ט, עמ' 255­-260
 • "הרמוניה ווקאלית במסורת שומרון", בתוך: נטעי אילן: מחקרים בלשון העברית ובאחיותיה מוגשים לאילן אלדר, בעריכת מ' בר־אשר וע' מאיר, ירושלים תשע"ד, עמ' 369­-376
 • "The Weak Consonants in the Language of the Dead Sea Scrolls and in the Hexapla Transliterations", in Conservatism and Innovation in the Hebrew Language of the Hellenistic Period,  Studies on the Texts of the Desert of Judah (STDJ) 73, ed. by J. Joosten and J.-S. Rey, Brill 2008, pp. 233-239
 • (עם א' קימרון) "Notes on the So-Called "Gabriel Vision" Inscription", in Hazon Gabriel: New Readings of the Gabriel Revelation, ed. by M. Henze, SBL/Brill 2011, pp. 31-38
 • "The Non-Construct kol/hakkol in the Dead Sea Scrolls", in Hebrew in the Second Temple Period, Studies on the Texts of the Desert of Judah (STDJ) 108, ed. by S. E. Fassberg, M. Bar-Asher and R. Clements, Brill 2013, pp. 259-268
 • (עם ח' אריאל) Ch. Ariel & A. Yuditsky, "Remarks on the Language of the Pesher Scrolls", in Hebrew of the Late Second Temple Period, Studies on the Texts of the Desert of Judah (STDJ) 114, ed. by E. Tigchelaar and P. van Hecke, Brill 2015, pp. 1-6

מאמרים בכתבי עת

 • "התנועות החטופות בתעתיקי הטור השני של המשושה", לשוננו סז (תשס"ה), עמ' 121­–141
 • "עיון חדש בכתב היד O 39 מן הספרייה 'אמברוזיאנה' שבמילנו", לשוננו סח (תשס"ו), עמ' 63­–71
 • "על תעתיקי אוריגנס שבכתבי אבות הכנסייה", לשוננו סט (תשס"ז), עמ' 301­–310
 • "העיצורים הגרוניים במסורת תעתיקי אוריגנס", בתוך: איגוד, כרך ג – לשונות ספרויות אמנויות, בעריכת ת' אלכסנדר, י' טובי, ד' לאור, ז' עמישי־מייזלש, א' שורצולד, ירושלים תשס"ח, עמ' 3­–13
 • "דְּבַש ודומיו", לשוננו עא (תשס"ט), עמ' 281­­–286
 • (עם א' קימרון) "הערות על הכתובת המכוּנה 'חזון גבריאל' ", קתדרה 133 (תש"ע), עמ' 133­–144
 • (עם ח' אריאל) "שלוש קריאות חדשות במגילות ים המלח", לשוננו עב (תש"ע), עמ' 337­–341
 • "על איכות תנועה בלתי מוטעמת שליד r ועיצורים אחרים", לשוננו עג (תשע"א), עמ' 55­–68
 • "היחלשות העיצור ’ (אל"ף) בעברית במקראית", מחקרים בלשון יג (תשע"א), עמ' 1­–12
 • "משקל קֵטֶל בלשון המקרא", לשוננו עג (תשע"ב), עמ' 335­–342
 • "על התעתיק ἑσσαιος", תרביץ פ (תשע"ב) , עמ' 301­–302
 • "האם הכירו יהודי ספרד את העברית של מסורת בבל: עיון חדש בתעתיקי העברית שבגלוסר ממנזר ריפול (Ripoll)", לשוננו עה (תשע"ג), עמ' 13­–22
 • (עם ח' אריאל) "בע"ר ובע"י בעברית ובארמית", מגילות י (תשע"ג), עמ' 149­–162
 • "תעתיקי העברית של היירונימוס: בירור נוסחותיהם וזיקתם למסורות העברית", לשוננו עו (תשע"ד), עמ' 121­–136
 • (עם ח' אריאל וא' קימרון) "פשר על הקצים א-ב (4Q180 ו-4Q181): ההדרה לשון ופרשנות", מגילות יא-יב (תשע"ו), עמ' 1­–39
 • "בשולי הקורפויות והקוסים הצדוניים" התקבל לפרסום בכתב העת "מחקרים בלשון", כ־9 עמודים
 • (עם א' הבר) "בין הגבולים" במגילת פשר בראשית ג (4Q254)", לשוננו עח (תשע"ו), עמ' 168­–176
 • (עם ח' אריאל) "יברך – עדות על תצורת הפועל בימי הבית הראשון", לשוננו עח (תשע"ו), עמ' 239­–246
 • (עם ח' אריאל) "ואל תמחולהי ביד שחפא: ‪4Q541, Frag. 24 Again", Dead Sea Discoveries 23 (2016), pp. 221-232
 • "5Q21: עותק נוסף של מגילת המקדש", לשוננו עח (תשע"ו), עמ' 494­­–499
 • "On Origen’s Transcriptions as Preserved in the Works of the Church-Fathers", Journal of Semitic Studies 60 (2015), pp. 53-62

ביקורת ספרים

 • ביקורת על "שערי לשון, מחקרים בלשון העברית בארמית ובלשונות היהודים מוגשים למ' בר־אשר", לשוננו עא (תשס"ט), עמ' 449­­–480